FANDOM


Nag-umpisa ang kuwento sa paglalarawan ng araw nina Didang at ni Alfredo. Malalaman ng mambabasa na si Alfredo ay isang periodista na ang pasok ay mula alas-tres ng hapon hanngang alas-dos ng madaling araw. Ito ay lubos na ikinagagalit ni Didang at pinaghihinalaan niya si Alfredo na mayroong ibang babae. Minsan ay may natagpuan siyang papael sa amerikana ni Alfredo na may pangalan ng babae, lugar, at oras. Lilipat ang kuwento na kung paano sila nagkakilala. Si Didang ay isang nars sa isang ospital. Doon siya nasuyo ni Alfredo. Pagkalaon, minabuti ni Didang na lumayas. Makikita sa huli na bumalik si Didang sa ospital. Doon, matatagpuan niya ang sugatang si Alfredo. Sa isang pahayag sa dyaryo malalaman na si Alfredo ay may nakasagupa na masasamang loob; na ang babae na nakasulat sa papel ay tipong na-kidnap ng mga ito. Matapos nito ay nagsama na muli ang dalawa.